historie
werken
schetsen
schetsen

  -  Nieuwsbrieven

  -  Documentatie


   

  Jan Roëde - Nieuwsbrief 26-06-2013Inleiding Marike van der Knaap over Jan Roëde (7 juli, 11.00 uur)

ZONDAG 7 JULI 2013, 11.00 UUR

BIJEENKOMST OVER JAN ROËDE IN MUSEUM JAN VAN DER TOGT

(EXPOSITIE HET KLEURRIJK VAN JAN ROËDE)

(gratis toegang)


Op zondag 7 juli aanstaande organiseert Museum Jan van der Togt voor zijn vrienden een bijeenkomst rond de succesvolle expositie Het Kleurrijk van Jan Roëde, die nog zal voortduren t/m 14 juli . Ook relaties van de Jan Roëde Stichting zijn van harte uitgenodigd. De bijeenkomst begint om 11.00 uur en is gratis toegankelijk. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar: vrienden@jvdtogt.nl.  Het museum heeft Marike van der Knaap bereid gevonden om een inleiding te verzorgen en de bezoekers aansluitend rond te leiden langs diverse hoogtepunten van de tentoonstelling. Zij zal spreken over de eigen weg die Jan Roëde als kunstenaar heeft afgelegd, de plaats die hij inneemt in de naoorlogse schilderkunst en het onderscheidende van zijn werkwijze en vormentaal.

Drs. Marike van der Knaap, kunsthistoricus, publiciste en docent Algemene en Moderne Kunstgeschiedenis uit Den Bosch, is gespecialiseerd in de naoorlogse schilderkunst en heeft in diverse publicaties aandacht geschonken aan het werk van Jan Roëde.

De overzichtstentoonstelling Het Kleurrijk van Jan Roëde, mede georganiseerd door de Jan Roëde Stichting, is op zondag 9 juni  onder grote belangstelling geopend door Paul Schnabel, tot voor kort directeur van het Cultureel Sociaal Planbureau. Schnabel hield een meeslepend betoog over de originaliteit en eigenzinnigheid van Jan Roëde, die in 1949 een uitnodiging van Appel, Rooskens en Constant om zich bij Cobra te voegen afsloeg. Schnabel hield zijn publiek voor dat Roëde met zijn intrigerende coloriet en speelse vormentaal in veel opzichten een voorloper was. Door een samenloop van karakter en omstandigheden kreeg hij echter zelden de erkenning die hij verdiende. Schnabel, zelf gekleed in een felrode broek, merkte op dat Nederlanders vaak last hebben van ‘angst voor kleur’ en roemde de gewaagde kleurexpressie die veel werken van Roëde kenmerkt. Roëdes behandeling van de kleur draagt ertoe bij dat zijn schilderijen ook vandaag nog verrassend fris en eigentijds aandoen. Terwijl het werk van schilders uit de naoorlogse decennia nu vaak wat gedateerd aandoet, lukt het Roëde nog steeds zich als onze tijdgenoot te manifesteren.

Bij bezoekers van de openingsbijeenkomst viel alom lof te beluisteren over de kwaliteit van de geëxposeerde werken. Velen spraken over de opwekkende uitwerking die dit kleurrijke werk heeft op hun gemoed.  “Met zo’n doek in huis houd je de crisis voor altijd buiten de deur”,  zei een van hen. Een ander merkte op dat dit werk zowel bezield als bezielend is: het  oogt op het eerste gezicht ironisch en humoristisch, maar tegelijk maakt het ons op verrassende wijze vertrouwd met de diepte en onbegrijpelijkheid van onszelf en de wereld: “Dit is bevrijdende kunst – zij voert ons lichtvoetig weg van de illusie dat het leven begrijpelijk is”.

Roëde zei zelf ooit over zijn werk dat de kleuren daarin een autonome, muzikale rol spelen: “Een schilderij moet iets hebben van een muziekje”. Bij een andere gelegenheid vergeleek hij – in navolging van Matisse – een goed schilderij met een lekkere stoel waar je in uitrust. In de documentaire uit 1993 die tijdens de expositie draait vertelt de kunstenaar dat hij er altijd op uit is op zijn minst een glimlach te ontlokken aan wie zijn werk beschouwt. Afgaande op de geanimeerde opgewektheid waarmee het publiek zich tussen de getoonde werken bewoog, gaat hem dit nog altijd goed af. De humor in zijn werk is nooit plat, maar gaat hand in hand met een aardse spiritualiteit. Roëde, van jongs af vertrouwd met het zenboeddhisme, zag zijn beste werken als “relikwieën van een verlicht moment”.

Na 14 jaar (toen het Cobramuseum een overzichtstentoonstelling aan hem wijdde) haalt Museum Jan van der Togt Jan Roëde weer terug naar Amstelveen. Tot en met 14 juli zijn er circa 65 schilderijen en een 30-tal werken op papier (tekeningen, gouaches, zeefdrukken) te zien, waarvan de meeste ook te koop zijn. De twee publicaties over Roëde die tijdens de expositie verkocht worden bevatten fraaie reproducties en geven interessante achtergrondinformatie.

Een tentoonstelling met kleuren als muziek in de ogen.

 Met vriendelijke groet

Jan Roëde Stichting